[Stockholm 1 juni 2015]

Pressrelease 24Storage AB

Branschveteran startar nytt Self Storage bolag under namnet 24Storage AB

Branschveteranen Michael Fogelberg, initiativtagare och grundare av Shurgard Europa och SelStor AB (idag del av Pelican Self Storage), startar med bas i Stockholm sitt tredje bolag inom Self Storage under namnet 24Storage. Tillsammans med sina partners Stefan Nilsson och Mats Steijner som båda har mångårig erfarenhet från Shurgard respektive SelStor, skall ett nytt ledande bolag inom branschen skapas. Även Patric Metdepenninghen, partner i både Shurgard och SelStor finns bland grundarna och kommer sitta i styrelsen. Bakom satsningen står även tre namnkunniga privata investerare; finansmannen Staffan Persson samt familjerna Tilander och Wattin.

Tillsammans har grundarna erfarenhet från etablering av över ett hundra Self Storage anläggningar i sju länder över en tidsperiod om 20 år. Denna erfarenhet tillsammans med nyutvecklade idéer utgör grunden för den nya verksamheten vars koncept bygger på mindre anläggningar än genomsnittet och med en högre grad av automatisering, men i gengäld närmare kundernas egen bostad.

För expansionen vill bolaget förvärva både mark och fastigheter lämpade för Self Storage verksamhet i Stockholm med omnejd. Fastigheterna kommer att ägas i separata fastighetsbolag tillsammans med externa investerare. Den första fastighetsportföljen planeras innefatta tio anläggningar att etableras till en beräknad kostnad av 400 miljoner kronor. Med en tidshorisont på är fem till sju år utlovas en avkastning överstigande 20 % per år, vilket grundarna också har levererat till investerarna i sina tidigare projekt.

24Storage har sedan tidigare goda kontakter med fastighetsinvesterare och träffar nu intresserade investerare i syfte att kapitalisera och starta det första fastighetsbolaget under hösten 2015.

För vidare information kontakta Michael Fogelberg, CEO, Mobil 070/658 7775 eller michael@24storage.com.

Bakgrund

24Storage AB kommer att erbjuda förråd för uthyrning till både privatpersoner och företagare med start i Stockholm och med en vision att expandera utanför Sverige. Grundarna till 24Storage har varit bidragande till att utveckla bolag som Shurgard, SelStor och City Self-Storage. 24Storage har utvecklat ett koncept för att lönsamt kunna driva mindre anläggningar, vilket möjliggör etablering i nya typer av lägen närmre kunden. Anläggningarna kommer att vara styrda med kameror och teknik samt en automatiserad process för att kunna ta emot kunder och ge snabbare service. 24Storage letar potentiella fastigheter i hela Storstockholm.

 Det finns idag över 110 Self Storage anläggningar i Sverige och över 380,000m² uthyrbar förrådsyta. Stockholm är med 40 anläggningar och mer 170,000m² uthyrbar förrådsyta den mest Self Storage täta staden i landet. I Nordamerika finns idag ca 55 500 anläggningar jämfört med Europa som har ca 2 400. Branschen startades i USA i slutet av 60-talet och har varit det snabbast växande segmentet inom fastighetssektorn de senaste 40 åren. Branschens omsättning i USA för 2013 var mer än 40 miljarder USD. Ett snitt-hushåll i USA hyr ca 2m² Self Storage förråd.

Om investerarna

Staffan Persson, se www.swediacapital.se, Familjen Tilander, se www.backstage.se

Comments are closed.